Somatuline Autogel Inject 90mg Ser 1x0,3ml

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Gebruik

Acromegalie

 • Aanbevolen startdosis: 60 tot 120 mg, toe te dienen om de 28 dagen
  • Vooraf behandeled met Somatuline Prolonged Release 30 mg (1 dosis om de 14 dagen): initiële dosis Somatuline Autogel Injectable 60 mg
  • Vooraf behandeled met Somatuline Prolonged Release 30 mg (1 dosis om de 10 dagen): initiële dosis Somatuline Autogel Injectable 90 mg
  • Indien de gewenste respons niet wordt bereikt: dosis opdrijven
  • Bij volledige controle: dosis verlagen
  • Patiënten, die onder controle zijn met een somatostatine-analoog, kunnen om de 42 tot 56 dagen met Somatuline Autogel Injectable 120 mg behandeld worden

Carcinoïdtumoren

 • Aanbevolen startdosis: 60 tot 120 mg, toe te dienen om de 28 dagen
 • Patiënten, die onder controle zijn met een somatostatine-analoog, kunnen om de 42 tot 56 dagen met Somatuline Autogel Injectable 120 mg behandeld worden

Toedieningswijze

 • Diepsubcutaan in het buitenste bovenkwadrant van de bilspier toedienen.
 • Patiënten die een vaste dosis krijgen toegediend, kunnen na een aangepaste opleiding het product ofwel zelf injecteren ofwel laten toedienen door een andere opgeleide persoon.
 • Ingeval van zelfinjectie moet de injectie in het buitenste bovengedeelte van de dij worden toegediend.
 • Ongeacht de toedieningsplaats, mag de huid niet geplooid worden en dient de naald snel en in zijn volledige lengte, perpendiculair t.o.v. de huid te worden ingebracht.
 • De injectie wordt afwisselend in de linker- of rechterbilspier of -dij toegediend
Indicatie
 • Langetermijnbehandeling van personen met acromegalie wanneer de GroeiHormonenspiegels (GH) en/of de Insulineachtige GroeiFactor-1 (IGF-1) abnormaal blijven na chirurgie en/of radiotherapie, of bij patiënten voor wie chirurgie en/of radiotherapie geen optie is.
 • Verlichten van de symptomen geassocieerd aan acromegalie
 • Behandeling van de klinische symptomen, namelijk flush en diarree, geassocieerd aan carcinoïdtumoren die niet door heelkunde behandeld kunnen worden
Contra indicatie

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.

Details
CNK1720440
FabrikantenIpsen
Breedte91 mm
Lengte269 mm
Diepte22 mm
Verpakkingshoeveelheid1
Bijsluiter